บริการติดตั้งลดสูงสุด 500 บาท

ช่วงเวลา:วันนี้ - 25 กันยายน 62

ใช้บริการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม จาก vFix

2 บริการ ลด 300 บาท ใช้โค้ด : vFU300

3 บริการ ลด 500 บาท ใช้โค้ด : vFU500

ใช้บริการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง จาก vFix

2 บริการ ลด 300 บาท ใช้โค้ด : vFV300

3 บริการ ลด 500 บาท ใช้โค้ด : vFV500

ใช้บริการติดตั้ง Hob Hood จาก vFix

2 บริการ ลด 300 บาท 

สามารถใช้ที่สาขา หรือใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น