บริการแม่บ้านทำความสะอาดทั่วไปลดสูงสุด 500 บาท

ช่วงเวลา:วันนี้ - 27 พ.ย. 62บริการแม่บ้านทำความสะอาดทั่วไปลดสูงสุด 500 บาท
ซื้อ 5 ครั้งลด 250 บาท / ซื้อ 10 ครั้งลด 500 บาท
ขนาดพื้นที่ 4 ขนาด
1. งานทำความสะอาดทั่วไปพื้นที่ 25 - 40 ตร.ม. เวลา 3 ชม.
2. งานทำความสะอาดทั่วไปพื้นที่ 40 - 80 ตร.ม. เวลา 3 ชม.
3. งานทำความสะอาดทั่วไปพื้นที่ 80 - 120 ตร.ม. เวลา 4 ชม
4. งานทำความสะอาดทั่วไปพื้นที่ 120 - 180 ตร.ม. เวลา 6 ชม.


*เงื่อนไงเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด